Vizyon PDF Yazdır E-posta
Yazar Administrator   
Cuma, 04 Haziran 2010 06:53

Vizyon:

·     Hizmet sunumunda, malzeme üretiminde ve ürün yelpazesinde farklılıklar yaratarak kalıcı üstünlükler sağlamaktır.

Misyon:

·     Rekabetçi ve sürdürülebilir büyüme potansiyelini müşterilerine, dostlarına ve hissedarlarına maddi ve manevi değer yaratacak şekilde yönetmektir.

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ:

Bütün hizmet ve iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

Hizmet sunumunda müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında, söz verdiğimiz kalite ve koşullarda sunarız. Müşterilerimizle saygı, sevgi, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde ilişki kurarız.

Çelik- Bir Şirketine ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, mali ve diğer  bilgileri, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz.

Şirket  çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı, maddi ve manevi birikim ile sıkıntıları eşit paylaşmayı  amaçlarız.

Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; müşterilerimize, çalışanlara, hissedarlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

Faaliyet ve hizmetlerimizin tamamını mevcut yasalar çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.

Faaliyet ve hizmetlerimizi yürütürken herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

Şirketimizin sürekliliğine öncelikle önem verip müşterilerimiz ile ortaklarımıza değer yaratma hedefi doğrultusunda; gereksiz ya da yönetilemez riskleri almaktan kaçınır, sürdürülebilir karlılığı amaçlarız. Mali disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket eder, şirketimizin kaynak ve varlıkları ile çalışma zamanımızı verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetiriz. Rekabet gücümüzü artırmaya, büyüme potansiyeli olan işler yapmaya ve varlıklarımızın bağlandığı kaynağa en yüksek getiriyi sağlayacak alanlarda yatırım yapmaya özen gösteririz.

İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

Çelik-Bir şirketi olarak etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız.

Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.

Demokrasinin, insan haklarının, ve çevrenin korunması; eğitim ve hayır işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için çok önemlidir. İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde rol almaya çalışırız.

Müşterilerimiz ile hissedarlarımız profesyonel yeterliliğimiz ve dürüstlüğümüz sayesinde bize güvenmektedirler. Bu itibarımızı zedelemeden en üst düzeyde tutmaya çalışırız.

Hizmetlerimizi Şirket politikaları, profesyonel standartlar, verdiğimiz taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde sunar, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli özveriyi gösteririz.

Profesyonel olarak başarılı ve faydalı olacağımıza inandığımız alanlarda hizmet vermeye özen gösterir, doğruluk ve meşruiyet kriterlerine uyan müşteriler, iş ortakları ve elemanlar ile çalışmayı amaçlarız. Toplum ahlakını zedeleyen, çevreye ve toplum sağlığına zarar verenlerle çalışmayız.

İnsana saygı ve müşteriye  yakınlık öz değerlerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul ederiz.

Şirketimizin risk yönetimi; piyasada oluşacak veya oluşan potansiyel risklerin erken teşhis edilmesi, doğru analiz edilmesidir. Oluşan riskleri kabul edilebilir seviyelere çekerek gerekli çözümlerin zamanında geliştirilip uygulanmasıdır. Akılcı fırsatları zamanında değerlendirmeye dayalı ihtiyatlı risk yönetim stratejisi benimsenip uygulanmasıdır.